Enološki program

Muljače,
sečke,
burad za vino,
kazani za rakiju,
slavine,
čepovi,
pumpe za pretakanje,
filteri za vino,
zatvaračice,
punilice,
merni instrumenti,
stakleni baloni,
kace enološke…

Katalog u PDF formatu preuzmite ovde.